Version: Polski | Deutsch | Русский |


Praca
w Europie!

Klauzula RODO

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Międzynarodową Spółdzielnię Usługową EXPATEAM z siedzibą w Zgorzelcu (59-900), przy ul. Armii Krajowej 13 oraz przez powiązane z nią podmioty, moich danych osobowych, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego.

TAK (wyrażam zgodę)
NIE (nie wyrażam lub odwołuję zgodę)
 Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Międzynarodową Spółdzielnię Usługową EXPATEAM z siedzibą w Zgorzelcu (59-900), przy ul. Armii Krajowej 13 oraz przez powiązane z nią podmioty moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach
aplikacyjnych również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

TAK (wyrażam zgodę)
NIE (nie wyrażam lub odwołuję zgodę)


Prosimy podatć poniższe dane w celu poprawnej identyfikacji

imię i nazwisko

adres e-mail

numer telefonu

 

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)informujmy, że:
1. Administratorem danych osobowych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej powyżej, jest Międzynarodowa Spółdzielnia Usługowa EXPATEAM z siedzibą w Zgorzelcu
(59-900), przy ul. Armii Krajowej 13, tel.: 75 77 16034, adres e-mail: info@expateam.com
2. Celem zbierania danych jest proces rekrutacji pracownika na stanowisko określone w ogłoszeniu o
naborze.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do procesu rekrutacji.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE/EOG) lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania rekrutacyjnego.