Version: Polski | Deutsch | Русский |


Praca
w Europie!

Zasady współpracy z naszymi partnerami

Przedmiotem działalności Spółdzielni są usługi budowlano-montażowe, do których należą prace ogólnobudowlane, oraz wykonywanie instalacji elektrycznych i sanitarnych w budownictwie. Usługi są świadczone głównie na terenie Niemiec, a obroty Spółdzielni EXPATEAM sięgają kilku mln. EURO rocznie. Wszystkie prace na budowach są wykonywane dla niemieckich firm budowlanych, elektrycznych lub instalacyjnych z powierzonego materiału (podwykonawstwo).

ZASADY WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI KONTRAKTÓW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Działalność Spółdzielni EXPATEAM polega na pozyskiwaniu zleceń i ich wykonywaniu wspólnie z partnerami, którzy mają status podmiotów gospodarczych, Partnerami są małe lub średnie firmy polskie albo zespoły złożone z fachowców działających jako przedsiębiorcy jednoosobowi.

Spółdzielnia EXPATEAM nie jest tylko pośrednikiem lecz podmiotem, który podpisuje kontrakty budowlano-montażowe bezpośrednio z klientami w Niemczech.  Uczestnictwo partnerów (firm wykonawczych) opiera się na umowach wspólnego przedsięwzięcia zawieranych ze Spółdzielnią. W myśl takiej umowy Spółdzielnia i jej partner lub partnerzy tworzą konsorcjum, którego celem jest realizacja kontraktu wspólnymi siłami i podzielenie się zyskiem. Kontrakt jest realizowany pod firmą Spółdzielni, ale na wspólny rachunek.

Do zadań Spółdzielni jako lidera konsorcjum oprócz pozyskania zlecenia należy fakturowanie, obsługa rozliczeniowa, prowadzenie niemieckojęzycznej korespondencji i formalności. Do partnerów należy fachowe wykonawstwo przy pomocy własnych narzędzi.

Rozliczenia finansowe są oparte na przejrzystym rachunku przychodów i rozchodów, a dokumenty źródłowe są na bieżąco udostępniane do wglądu. Każda budowa podlega odrębnemu rozliczeniu. Spółdzielnia nie obciąża partnera żadnymi kosztami własnymi – pobiera jedynie swoje wynagrodzenie, które jest z góry określone jako % od przerobu oraz środki wydatkowane bezpośrednio w związku z prowadzeniem budowy (np. zakwaterowanie). Reszta środków przypada partnerowi.

Rozliczenia z klientem zagranicznym wynikają z podpisanego z nim kontraktu i mogą nieco różnić się na różnych budowach, ale najczęstszą regułą jest prowadzenie na bieżąco obmiarów wykonywanych robót i fakturowanie w cyklu 2-tygodniowym z kilkunastodniowym terminem płatności. W uzasadnionych sytuacjach Spółdzielnia może wypłacać partnerom zaliczki a konto zysku jeszcze przed otrzymaniem płatności od klienta.


W/w zasady współpracy reguluje szczegółowy regulamin:
www.expateam.com/downloads/2-regulamin-kontraktow.pdf

Ze standardowymi warunkami umowy konsorcjum można się zapoznać tutaj:
http://www.expateam.com/downloads/arge-02-2019P.pdf

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Czym jest konsorcjum?
2. Jakie są prawa i obowiązki uczestników konsorcjum?
3. Kto sprawuje kierownictwo i na czym polega rola lidera konsorcjum?
4. Jak odbywają się rozliczenia finansowe?
5. Jak wygląda opodatkowanie?
6. Jaki jest status pracowników zatrudnianych przez uczestników konsorcjum?
7. Porównanie współpracy w ramach konsorcjum z zatrudnieniem
podwykonawców przy działalności budowlano-montażowej.