Version: Polski | English | Deutsch | Русский | Français |


Praca
w Europie!

Dla członków: Statut / Info

Statut i inne informacje dla członków

Jako spółdzielnia założona na gruncie polskiego prawa opieramy naszą działalność na Statucie gwarantującym jasne zasadady, równe prawa i dbałość o interesy wszystkich naszych członków. 

 Statut (PDF 79,6kB)

Regulaminy Spółdzielni:
 Regulamin Działalności Zarobkowej Spółdzielni. 

Drugi Regulamin Działalności Zarobkowej Spółdzielni. 


 Regulamin umów wspólnego przedsięwzięcia w budownictwie. 
 Drugi Regulamin umów wspólnego przedsięwzięcia w budownictwie. 

Regulamin umów wspólnego przedsięwzięcia (usługi dla rolnictwa i hodowli). 


 (Deutsch)

Satzung (PDF 154kB)
Ordnung der Arbeitsgemeinschaftsverträge im Bauwesen - Beschluß des Aufsichtsrates. 

 


 

Statut i regulaminy są dokumentami prawnymi określającym wewnętrzne zasady działania spółdzielni oraz prawa i obowiązki jej członków. Bardziej przystępną informację zawierają nasze Informatory:

Dla osób zainteresowanych zarobkowym wyjazdem do pracy za granicę i osobistym wykonywaniem pracy:
 Informator dla pracowników (PDF 69,5kB) 

Dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i innych osób zainteresowanych możliwościami prowadzenia interesów za granicą za pośrednictwem naszej spółdzielni:
 Informator biznes-kadra (PDF 50,4kB)