Version: Polski | Deutsch | Русский |


Praca
w Europie!

Zarząd/KRS

KRS
Spółdzielnia EXPATEAM powstała w roku 2006 i jest osobą prawną, wpisaną przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna do Krajowego Rejestru Sądowego. Numer wpisu w KRS: 0000261100

 

Zarząd
Zarząd Spółdzielni jest pełniony jednoosobowo przez prezesa, w niektórych sprawach może zastępować go pełnomocnik.

Waldemar Kościukiewicz
(prezes zarządu)

Agnieszka Kołodziej
(pełnomocnik)
 

::